Vietnam Idol: Nhật Thủy, Đông Hùng “cháy hết mình” trong đêm Gala 4