Việt Trinh, Lý Hùng và dàn tài tử, minh tinh thập niên 90: Có còn sức hút?

Ảnh thời trẻ 6 minh tinh, tài tử màn ảnh (từ trái qua): Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Thu Hà. Ảnh: NSCC
Ảnh thời trẻ 6 minh tinh, tài tử màn ảnh (từ trái qua): Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Thu Hà. Ảnh: NSCC
Ảnh thời trẻ 6 minh tinh, tài tử màn ảnh (từ trái qua): Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Thu Hà. Ảnh: NSCC
Lên top