Việt Trinh, Lý Hùng và dàn sao xót xa khi đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời

Việt Trinh, Lý Hùng kể kỉ niệm hợp tác chung với cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Ảnh: NSCC.
Việt Trinh, Lý Hùng kể kỉ niệm hợp tác chung với cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Ảnh: NSCC.
Việt Trinh, Lý Hùng kể kỉ niệm hợp tác chung với cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Ảnh: NSCC.
Lên top