Việt Trinh là "người tình màn ảnh" hợp với Lý Hùng nhất?

Việt Trinh - Lý Hùng có tình bạn đẹp nhiều năm qua. Ảnh: NSCC.
Việt Trinh - Lý Hùng có tình bạn đẹp nhiều năm qua. Ảnh: NSCC.
Việt Trinh - Lý Hùng có tình bạn đẹp nhiều năm qua. Ảnh: NSCC.
Lên top