Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có tốc độ du lịch tăng trưởng cao nhất

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Trần Huấn.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Trần Huấn.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Trần Huấn.
Lên top