“Việt Nam không có Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại” - phải chăng là nhầm lẫn?

Nghệ thuật Dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh Hải Nguyễn
Nghệ thuật Dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh Hải Nguyễn
Nghệ thuật Dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top