Việt Hương xin lỗi vì trao gạo bị mốc, người dân làm clip để động viên

Việt Hương tiếp tục trao gạo cho người dân. Ảnh: NSCC.
Việt Hương tiếp tục trao gạo cho người dân. Ảnh: NSCC.
Việt Hương tiếp tục trao gạo cho người dân. Ảnh: NSCC.
Lên top