Việt Hương xin dừng hoạt động từ thiện

Việt Hương gửi lời yêu thương đến người dân sau khi chia sẻ dừng hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Việt Hương gửi lời yêu thương đến người dân sau khi chia sẻ dừng hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Việt Hương gửi lời yêu thương đến người dân sau khi chia sẻ dừng hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Lên top