Việt Hương và chuyện bỏ 2,5 tỉ mua xe cứu thương, hàng trăm triệu từ thiện

Việt Hương tích cực làm thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Việt Hương tích cực làm thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Việt Hương tích cực làm thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Lên top