Việt Hương, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và chuyện chục tấn lương thực trao đi

Các nghệ sĩ chung tay gửi thực phẩm cho người dân gặp khó khăn thời dịch bệnh. Ảnh: NSCC.
Các nghệ sĩ chung tay gửi thực phẩm cho người dân gặp khó khăn thời dịch bệnh. Ảnh: NSCC.
Các nghệ sĩ chung tay gửi thực phẩm cho người dân gặp khó khăn thời dịch bệnh. Ảnh: NSCC.
Lên top