Việt Hương mong không ai tung thông tin sai lệch về bệnh của Phi Nhung

Việt Hương chia sẻ về sức khỏe của Phi Nhung. Ảnh: NSCC.
Việt Hương chia sẻ về sức khỏe của Phi Nhung. Ảnh: NSCC.
Việt Hương chia sẻ về sức khỏe của Phi Nhung. Ảnh: NSCC.
Lên top