Việt Hương lo hậu sự cho NS Bạch Mai và gấp rút đi trao oxy gây xúc động

Việt Hương lo hậu sự cho cố nghệ sĩ Bạch Mai. Ảnh: NSCC.
Việt Hương lo hậu sự cho cố nghệ sĩ Bạch Mai. Ảnh: NSCC.
Việt Hương lo hậu sự cho cố nghệ sĩ Bạch Mai. Ảnh: NSCC.
Lên top