Việt Hương lên tiếng giữa ồn ào ngừng làm từ thiện vì bị yêu cầu sao kê

Việt Hương lên tiếng giải thích những ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC.
Việt Hương lên tiếng giải thích những ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC.
Việt Hương lên tiếng giải thích những ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC.
Lên top