Việt Hương: "2020 với tôi gói gọn trong một từ "thương"

Việt Hương tiết lộ năm nay là cái Tết đặc biệt của cô. Ảnh: NSCC.
Việt Hương tiết lộ năm nay là cái Tết đặc biệt của cô. Ảnh: NSCC.
Việt Hương tiết lộ năm nay là cái Tết đặc biệt của cô. Ảnh: NSCC.
Lên top