Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video và công lý của sự cuồng nộ trong các phiên toà đám đông