Video: Nam Em chia sẻ sau sự cố phiên dịch thi ứng xử tại Miss Earth