Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao nghệ sĩ Xuân Bắc xin rút hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND?

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc.
Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc.