Vì sao nghệ sĩ Xuân Bắc xin rút hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND?

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc.
Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc.