Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao “Con đường xưa em đi” và 4 bài hát trước 1975 bị tạm dừng lưu hành?