Vì sao bảo tàng 2.300 tỉ tại Hà Nội thường xuyên vắng như "chùa bà Đanh"?

Bảo tàng Hà Nội (Mễ Trì, Nam Từ Liêm).
Bảo tàng Hà Nội (Mễ Trì, Nam Từ Liêm).
Bảo tàng Hà Nội (Mễ Trì, Nam Từ Liêm).
Lên top