Ví Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận thế nào?

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao Bằng của UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao Bằng của UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao Bằng của UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Lên top