Vì dịch COVID-19, điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ trao giải VTV Awards 2021

Vì dịch COVID-19, VTV điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ trao giải VTV Awards 2021. Ảnh: LĐ
Vì dịch COVID-19, VTV điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ trao giải VTV Awards 2021. Ảnh: LĐ
Vì dịch COVID-19, VTV điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ trao giải VTV Awards 2021. Ảnh: LĐ
Lên top