Về Việt Nam, Bằng Kiều làm live show lớn nhất trong 22 năm ca hát