Về nơi lưu giữ 85 đạo sắc phong thần triều Nguyễn

Công Thần miếu có tên là miếu Hội Đồng, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 17 (1837). Ảnh: N.Tri
Công Thần miếu có tên là miếu Hội Đồng, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 17 (1837). Ảnh: N.Tri
Công Thần miếu có tên là miếu Hội Đồng, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 17 (1837). Ảnh: N.Tri
Lên top