Về Đông Hồ thưởng ngoạn hồn tranh Tết

Nghệ nhân vẽ tranh Đông Hồ (Ảnh: Lan Như)
Nghệ nhân vẽ tranh Đông Hồ (Ảnh: Lan Như)
Nghệ nhân vẽ tranh Đông Hồ (Ảnh: Lan Như)
Lên top