Về bức tranh thật hay giả của cố hoạ sĩ Vũ Giáng Hương: Cần một hội đồng thẩm định hay sự có mặt của nhân vật?

Tranh vẽ bé Bảo Khánh họa sĩ Đông đưa lên FB cá nhân. Và bức tranh lụa nhà đấu giá “Chọn” đưa lên (ảnh từ FB cá nhân của họa sĩ Đông).
Tranh vẽ bé Bảo Khánh họa sĩ Đông đưa lên FB cá nhân. Và bức tranh lụa nhà đấu giá “Chọn” đưa lên (ảnh từ FB cá nhân của họa sĩ Đông).
Tranh vẽ bé Bảo Khánh họa sĩ Đông đưa lên FB cá nhân. Và bức tranh lụa nhà đấu giá “Chọn” đưa lên (ảnh từ FB cá nhân của họa sĩ Đông).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top