VCCA giới thiệu tác phẩm của họa sĩ đương đại Lê Kinh Tài