Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VCCA giới thiệu tác phẩm của họa sĩ đương đại Lê Kinh Tài