Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Vầng trăng cho em“ vui trung thu với trẻ em nghèo