Văn Phượng: Tôi không sợ Thúy Diễm ghen khi đóng cặp với Lương Thế Thành

Văn Phượng đóng cặp với Lương Thế Thành. Ảnh: NSCC.
Văn Phượng đóng cặp với Lương Thế Thành. Ảnh: NSCC.
Văn Phượng đóng cặp với Lương Thế Thành. Ảnh: NSCC.
Lên top