Văn Phượng, Nhã Phương, Diễm My 9x và loạt sao nữ hứa hẹn bùng nổ 2021

Loạt sao nữ hứa hẹn bùng nổ trong năm 2021. Ảnh: NSCC.
Loạt sao nữ hứa hẹn bùng nổ trong năm 2021. Ảnh: NSCC.
Loạt sao nữ hứa hẹn bùng nổ trong năm 2021. Ảnh: NSCC.
Lên top