Văn Miếu - Quốc Tử Giám tạm dừng đón khách tham quan để khử trùng

Trước cửa ra vào Văn Miếu là bàn khử trùng tay cho tất cả các khách. Riêng khẩu trang sẽ phát cho người chưa có. Ảnh Quang Ngọc.
Trước cửa ra vào Văn Miếu là bàn khử trùng tay cho tất cả các khách. Riêng khẩu trang sẽ phát cho người chưa có. Ảnh Quang Ngọc.
Trước cửa ra vào Văn Miếu là bàn khử trùng tay cho tất cả các khách. Riêng khẩu trang sẽ phát cho người chưa có. Ảnh Quang Ngọc.
Lên top