Văn khấn Tết Hàn thực mùng 3.3 theo "Văn khấn cổ truyền Việt Nam"

Bánh trôi, bánh chay là lễ vật không thể thiếu trên mâm cỗ cúng Tết Hàn thực.
Bánh trôi, bánh chay là lễ vật không thể thiếu trên mâm cỗ cúng Tết Hàn thực.
Bánh trôi, bánh chay là lễ vật không thể thiếu trên mâm cỗ cúng Tết Hàn thực.
Lên top