Vai diễn cuối cùng của NSND Hoàng Dũng: Diễn rất thực và rất đời!

Cố NSND Hoàng Dũng là một nghệ sĩ tâm huyết với nghề. Ảnh: ĐPCC.
Cố NSND Hoàng Dũng là một nghệ sĩ tâm huyết với nghề. Ảnh: ĐPCC.
Cố NSND Hoàng Dũng là một nghệ sĩ tâm huyết với nghề. Ảnh: ĐPCC.
Lên top