Vai diễn của Quỳnh Kool ở "Hãy nói lời yêu" có phải "nước cờ sai"?

Nhân vật Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" đi làm tiếp thị bia. Ảnh: NSX.
Nhân vật Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" đi làm tiếp thị bia. Ảnh: NSX.
Nhân vật Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" đi làm tiếp thị bia. Ảnh: NSX.
Lên top