Ưng Hoàng Phúc và nhóm 1088 sau 20 năm: Người muốn giải nghệ, người qua đời

Sau 20 năm Ưng Hoàng Phúc và các thành viên nhóm 1088 có nhiều thay đổi. Ảnh: NSCC, CTCC.
Sau 20 năm Ưng Hoàng Phúc và các thành viên nhóm 1088 có nhiều thay đổi. Ảnh: NSCC, CTCC.
Sau 20 năm Ưng Hoàng Phúc và các thành viên nhóm 1088 có nhiều thay đổi. Ảnh: NSCC, CTCC.
Lên top