UNESCO thông qua hồ sơ vinh danh Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

Chân dung  nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh tư liệu
Chân dung nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh tư liệu
Chân dung nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh tư liệu
Lên top