Tường thuật trực tiếp đêm nhạc từ thiện “Triệu vòng tay” ủng hộ người dân vùng lũ