Tương lai điện ảnh Việt không phụ thuộc vào kết quả liên hoan phim

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đọc tham luận tại hội thảo nâng cao chất lượng điện ảnh Việt tại LHPVN 21. Ảnh: V.V
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đọc tham luận tại hội thảo nâng cao chất lượng điện ảnh Việt tại LHPVN 21. Ảnh: V.V
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đọc tham luận tại hội thảo nâng cao chất lượng điện ảnh Việt tại LHPVN 21. Ảnh: V.V
Lên top