Tượng 12 con giáp Hòn Dáu: Coi chừng chiêu PR quảng cáo lố bịch

Sau khi được mặc áo, 12 con giáp tiếp tục được quấn lá, chùm nho để che thân.
Sau khi được mặc áo, 12 con giáp tiếp tục được quấn lá, chùm nho để che thân.
Sau khi được mặc áo, 12 con giáp tiếp tục được quấn lá, chùm nho để che thân.
Lên top