Tuổi 90, nghệ sĩ Trần Hạnh được dìu tới nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Lên top