Từng ở thời đỉnh cao, ca sĩ Hiền Thục giờ ra sao?

Hiền Thục hài lòng cuộc sống hiện tại. Ảnh: NSCC
Hiền Thục hài lòng cuộc sống hiện tại. Ảnh: NSCC
Hiền Thục hài lòng cuộc sống hiện tại. Ảnh: NSCC
Lên top