Tuấn Ngọc lần đầu thu âm Thà là giọt mưa rớt trên tượng đá của Phạm Duy

Tuấn Ngọc. Ảnh: P.N
Tuấn Ngọc. Ảnh: P.N