Tuần Châu chính thức lên tiếng về vụ kiện với đạo diễn Việt Tú

Hình ảnh vở diễn thực cảnh sân khấu "Tinh hoa Bắc Bộ".
Hình ảnh vở diễn thực cảnh sân khấu "Tinh hoa Bắc Bộ".
Hình ảnh vở diễn thực cảnh sân khấu "Tinh hoa Bắc Bộ".
Lên top