Từ Vua bánh mì, Cát đỏ, MV của Hương Giang: Nhân vật "tiểu tam" bị quá đà?

Cát đỏ, Vua bánh mì và MV của Hoa hậu Hương Giang tận dụng khai thác nhân vật "tiểu tam". Ảnh: Cắt phim, MV
Cát đỏ, Vua bánh mì và MV của Hoa hậu Hương Giang tận dụng khai thác nhân vật "tiểu tam". Ảnh: Cắt phim, MV
Cát đỏ, Vua bánh mì và MV của Hoa hậu Hương Giang tận dụng khai thác nhân vật "tiểu tam". Ảnh: Cắt phim, MV
Lên top