Từ Trấn Thành, Hương Giang, Thủy Tiên: Anti- fan và sự cẩn trọng nhìn nhận

Hương Giang và loạt nghệ sĩ bị lập group anti-fan vô tội vạ. Ảnh: NSCC.
Hương Giang và loạt nghệ sĩ bị lập group anti-fan vô tội vạ. Ảnh: NSCC.
Hương Giang và loạt nghệ sĩ bị lập group anti-fan vô tội vạ. Ảnh: NSCC.
Lên top