Từ Trấn Thành, Hương Giang, Lâm Vỹ Dạ: Thiếu tiết chế, hay cũng thành... dở

Lâm Vỹ Dạ thiếu tiết chế khi tham gia gameshow chung với các nghệ sĩ. Ảnh: Cắt clip
Lâm Vỹ Dạ thiếu tiết chế khi tham gia gameshow chung với các nghệ sĩ. Ảnh: Cắt clip
Lâm Vỹ Dạ thiếu tiết chế khi tham gia gameshow chung với các nghệ sĩ. Ảnh: Cắt clip
Lên top