Tủ sách văn học tác giả 8X của VXB Văn hóa - Văn nghệ: Hy vọng vào một lớp nhà văn trẻ