Từ Quỳnh Kool, Đình Tú, Xuân Nghị: Sao trẻ trưởng thành từ màn ảnh nhỏ

Các sao trẻ ngày một trưởng thành. Ảnh: NSCC.
Các sao trẻ ngày một trưởng thành. Ảnh: NSCC.
Các sao trẻ ngày một trưởng thành. Ảnh: NSCC.
Lên top