Từ Quyền Linh, Lý Hải, Mỹ Tâm, nghĩ về niềm tin khi nghệ sĩ làm từ thiện

Loạt nghệ sĩ làm từ thiện được công chúng yêu mến. Ảnh: CTCC, NSCC.
Loạt nghệ sĩ làm từ thiện được công chúng yêu mến. Ảnh: CTCC, NSCC.
Loạt nghệ sĩ làm từ thiện được công chúng yêu mến. Ảnh: CTCC, NSCC.
Lên top