Từ ồn ào Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng: Minh bạch việc từ thiện là điều cốt yếu

Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng dính ồn ào chuyện quyên góp từ thiện. Ảnh: CTCC.
Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng dính ồn ào chuyện quyên góp từ thiện. Ảnh: CTCC.
Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng dính ồn ào chuyện quyên góp từ thiện. Ảnh: CTCC.
Lên top