Từ những bức ảnh đoạt giải quốc tế: Giây phút của sáng tạo

Tác phẩm “Nỗi ám ảnh”. Ảnh: Việt Văn
Tác phẩm “Nỗi ám ảnh”. Ảnh: Việt Văn
Tác phẩm “Nỗi ám ảnh”. Ảnh: Việt Văn
Lên top